Kundtjänst
 

Du får efter du gjort din order en orderbekräftelse på e-mail. Om du inte får en bekräftelse maila eller ring till oss.

Du har sedan dina varor för hämtning hos ombud 3-7 dagar senare.

Genom att acceptera våra köpvillkor vid en beställning kommer du automatiskt att hamna med i våra utskick av nyhetsbrev, vill du avanmäla det gör du det enkelt på startsidan i vår webbutik.

---------------------------------------------------------

Köpevillkor - Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Mamsell K.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Mamsell K lider ekonomisk skada, polisanmäls. Mamsell K friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Mamsell K´s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalningssätt

Betalning kan göras med kort, internetbank, faktura och delbetalning.
  • Faktura, kortbetalning, direktbetalning och delbetalning erbjuder vi genom Klarna (www.klarna.se), fakturan ska betalas på 14 dagar och delbetalning enl vald betalningsplan.  Denna service kräver att man har ett mobiltelefonnummer. Frågor om dessa tjänster eller din faktura besvaras av Klarna på tel 08-120 120 10 eller via länken till Klarna här ovan.
Mamsell K reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt det är uppenbart felaktigt, kan det tvinga Mamsell K att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer.Leverans och avbeställning

Beställningar av oss lagerförda varor mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans till erat serviceställe inom 3-5 arbetsdagar ( vissa orter har turlista och leveransen kan i de fall dröja lite mer än ovan givna leverans tid). Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.
Leverans sker per post / spedition. Leverans sker enl beställd tjänst på din order avisering sker via SMS eller E-mail - olika beroende på fraktsätt.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Mamsell K´s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Mamsell K´kundtjänst per e-post.
Köparen är ansvarig för att beställda varor uthämtas, har man inte fått en leverans avisering 7 dagar efter beställningsdagen är det köparens ansvar att kontakta Mamsellk.se på e-mail info@mamsellk.se omgående. För ej uthämtade paket debiteras köparen 295 kr.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Mamsell K´s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Mamsell K´s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Mamsell K bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Mamsell K´s reklamationsavdelning på telefon 018-131101, via e-post info@mamsellk.se eller via Mamsell K´s hemsida www.mamsellk.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen (detta skall ske inom 2 dagar från mottagandet av paketet). Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.
I de fall kunden utnyttjat erbjudandet av fraktfri gräns (beställning över 1000 kr) och sedan returnerar en del av försändelsen så varuvärdet ej längre uppgår till 1000 kr så debiteras fraktkostnad.
Vid samtliga fall då en vara returneras till Mamsell K skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Mamsell K bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 395:-inkl moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Mamsell K förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Mamsell K för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.
Vid produkter som är specialtillverkade/beställda för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om varorna består av livsmedel, (ex godis) har man enligt distanshandelslagen tyvärr ingen returrätt.
Om en vara är transportskadad skall Mamsell K kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Mamsell K, debiteras en avgift om 295:- inkl moms för att täcka Mamsell K´s kostnader för transport och administration.

Vi sparar följande persondata om våra kunder

Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Beställningar: ip-adress, E-post, , Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.
Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.”

Transportskadat gods

Om en vara från Mamsell K skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören ( se adress sedal på paketet) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Mamsell K´s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Mamsell K befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Mamsell K förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Mamsell K rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Mamsell K förbehåller sig rätten att i de fall en vara sålt slut i stället skicka en likvärdig produkt.


Företags information

Mamsell K / CV Johansson AB
Org 559109-2704
S:t eriksgränd 6
753 10 Uppsala
Epost: info@mamsellk.se